About Us‎ > ‎

University Hymn


UM Hymn Video
Glory to UM,
Light of Southern Skies
Guide to the thousands who've come to thy halls
Seeking thy wisdom,
The knowledge thou hast to offer
To young and seasoned alike.
Ever with faith in thee
We'll never cease to see..
That thy name shall always bring with glory,
Honor to UM our Alma Mater Dear
UNIVERSITY OF MINDANAO
Tanglaw ka UM sa Timog Mindanao
Gabay ka sa aming, mga kabataan
Hanap namin ay talino't karunungan
Sa iyo ay makakamtan. 
Pananalig sa iyo ay di magbabago
Mamahalin naming lagi pangalan mo,
Dakilang UM amg Alma Mater ko,
UNIBERSIDAD NG MINDANAO

YouTube Video